fbpx
Astroizmir

Gezegenler

fgkinter

GÜNEŞ= Eril –sıcak-kurudur. Güneş bize hayat veren ışığın kaynağıdır. Herkesin güneşinin içsel hedefi, parlamaktır. Özellikle haritamızda hangi evde bulunuyorsa o ev konularında görünür olmak ve takdir edilmek isteriz. Güneşimiz bizim kimliğimizdir. Güneş; Eril enerjidir, hayatımızda ki otorite figürünü temsil eder. Kimlik duygumuz, yaratıcılığımız, bilinçli davranışlarımız ve ego muzdur. Canlılık, yaşam gücü, organizasyon, yaşam enerjisi, istek, gurur, doğuştan gelen karakterimizdir. Aslan burcunun yönetici gezegenidir. Sistemin organizatörüdür. Kraldır, kahramandır, babadır, yöneticidir.

 • Her burçta yaklaşık bir ay kalır.
 • ASLAN burcunu yönetir / 5. Ev
 • KOVA da zarar görür,
 • KOÇ ta yücelir,
 • TERAZİ de düşüktür.
 • FİZİKSEL BAĞLANTILARI= Kalp, beyin, dolaşım sistemi, erkeğin sağ gözü, kadının sol gözü, vücudun sağ tarafı.

AY : Dişi –soğuk – nemlidir. Duygularımız, hatıralarımız, alışkanlıklarımız, hafızamız, değişken ruh hallerimiz, içgüdüsel tepkilerimizdir. Astrolojide Ay: annemizdir, arzularımızdır. Beslemek, korumak, kollamak, doğurganlık, anaçlık, aşçı, genel olarak kadınları temsil eder. Ay kişinin besleme ve beslenme tarzını, doyum ve rahatlık için ihtiyaç duyduklarını, ait olma ihtiyacını ve duygusal bilinç dışı reaksiyonlarını simgeler. Ay, bilinç dışını ve duygularımızı simgeler. Ay; haritanızın hangi evinde görürseniz burası sizin duygusal iniş çıkış yaşayacağınız alanınızdır ve değişkendir.

 • Her burçta ortalama 2 / 2,5 gün kalır.
 • YENGEÇ burcunu yönetir / 4. Ev
 • OĞLAK burcunda zarar görür
 • BOĞA da yücelir
 • AKREP burcunda düşüktür.
 • FİZİKSEL BAĞLANTILARI= Mide, karın, rahim, memeler, lenf sistemi, sıvı dolaşımı, otonom sinir sistemi.

MERKÜR= Hiçbir zaman güneşten 28 dereceden daha uzakta yer alamaz. Cinssiz kabul edilir. Taklitçidir, iyiyle iyi kötüyle kötü olur. Yani yanında bulunduğu gezegenin özelliklerine bürünür Merkür; aklın gezegenidir, iletişim, konuşma, algılama, aracılık, akıllılık, yazma, öğrenme, zekâ, analitik ve mantıklı düşünmeyi temsil eder. Doğum haritasındaki iletişimi ve koordinasyonu sağlayan odur. Konuşma kabiliyeti, el becerikliliğini merkür yönetir. Merkür; tüccar, haberci, katiptir. Haritanızda merkürü gördüğünüz ev, sizin nerede ve nasıl daha iyi iletişim kurabileceğinizi gösterir.
Zodyakın çevresini 88 günde döner. Burçlarda kalma süresi düzensiz hareketlerinden dolayı çok değişkendir. Kendi halinde kaldığında doğası kurudur.

 • İKİZLER ve BAŞAK burcunu yönetir. 3 ve 6. Ev ler
 • YAY ve BALIK zarar görür
 • BAŞAK yücelir
 • BALIK düşüktür.
 • FİZİKSEL BAĞLANTILARI= Konuşma merkezi, solunum sistemi, sinir sistemi.

VENÜS = Dişi – soğuk – nemlidir. Güneş ten 48 dereceden daha uzakta bulunamaz. AŞK gezegenidir. Güzellik, uyum, cazibe, sevgi, barış, iştah ,damak tadı, estetik, eşler, renkler, şairler, tablolar, mücevherler, şarkıcılık, tiyatro ve müzik, sanatın her şekline Venüs hükmeder. Venüs ün etkisi nazik ve uyumludur. Seksin değil, aşkın ve duygusallığın gezegenidir. Haritanızın hangi evinde ise orada gerçekten çok güzel vakit geçireceğinizi ve eğleneceğinizi ifade eder.

 • Her burçta ortalama 19 gün kalır.
 • BOĞA ve TERAZİ burcunu yönetir. 2 ve 7. Evler
 • KOÇ ve AKREP burcunda zarar görür
 • BALIK ta yücelir
 • BAŞAK ta düşüktür.
 • FİZİKSEL BAĞLANTILARI =Denge sistemi, damarlar, böbrek ,döl yatağı ve hastalıkları, zührevi hastalıklar, üreme organları, boğaz, yumurtalıklar, ter bezleri, tat alma duyusu.

MARS= Eril – sıcak – kurudur. Atılganlık, savaşçı, fatih, cesaret, hırs, güç, iş, mücadele, irade gücü, enerji, öfke, dürtüsellik, zorlama, kavga, yarışma, çekişme, hayvansal doğamız, arzularımız, seksüel enerjimizdir. Kişinin hayatta kalmak için nasıl mücadele ettiğini, nasıl hareket ettiğini, fiziksel enerjisini nasıl kullandığını gösterir. Cerrahlık ve ameliyatları, silahları, savaşı, kazaları, alevlendirmeleri, yangını, yara ve kesikleri, yanıkları, haşlanmaları, demir ve çeliği kapsar.

Marsın etkisi; kendini zorla kabul ettirme, zorba ve yıkıcıdır. Etkileri hem kızgınlıkla ve yıkıcılıkla savaşırken, hem de cesaret ve kararlılıkla kullanılabilir. Haritanız da Mars ı gördüğünüz yer enerjinizin doruk noktada olduğu yerdir. Mars enerjidir.

 • Her burçta yaklaşık 2 ay kalır.
 • KOÇ ve AKREP burcunu yönetir 1 / 8 evler
 • BOĞA ve TERAZİ de zarar görür
 • OĞLAK yücelir
 • YENGEÇ düşüktür.
 • FİZİKSEL BAĞLANTILARI= Kas sistemi, safra kesesi, kırmızı kan hücreleri, alyuvarlar, erkek cinsel organları , motor sinirleri, kafa ve yüz.

JÜPİTER= Eril- sıcak- nemlidir. Gezegenlerin en büyüğüdür. Genişleme, yayılma, şans, refah, başarı, hoşgörü, iyimserlik, adalet, fırsat, cömertlik, büyümek, büyük işler, yüksek düşünce, ahlaki değerler, yüksek öğrenim, arzular, spor, savurganlık, abartmayı kapsar. Jüpiter büyüten enerjiye sahiptir. Jüpiter; verir, korur, yardım eder, büyütür, gururlandırır, cesaret verir, öğüt verir ve filozofça düşündürür. Fiziksel, ahlaksal ve düşünsel açıdan büyütme enerjisine sahiptir. Herşeyi gereğin den fazla büyütebilir. Haritanız da Jüpiter’in olduğu alan şansınızın iyi olacağı, fırsatların bizi büyüteceği alandır.

 • Her burç ta ortalama 1 yıl kalır. Zodyaktaki turunu 12 yılda tamamlar.
 • YAY ve BALIK burcunu yönetir. 9 / 12 ev.
 • İKİZLER ve BAŞAK ta zarar görür
 • YENGEÇ te yücelir
 • OĞLAK düşüktür. (Yüzeysel aklı temsil eden İkizlerde kısıtlanır, Başak ta detaylara boğulur)
 • FİZİKSEL BAĞLANTILARI= Karaciğer, yağ birikimi, hücrelerin büyümesi, pankreas.

SATÜRN = Eril – soğuk – kurudur. Güneş’e en uzak gezegendir. Soğuk ve karanlıktır. Sorumluluk, disiplin, sağlamlaştırma, amaç , hedef, sınırlar, koşullar, kısıtlamalar, yapılandırma, tedbir, ciddiyet, engelleme, gecikme, korku, depresyon, karamsarlık, baba, ihtiyarlık, devlet otoritesi. Satürn; geciktirir, kısıtlar, yasaklar, geliştirir ve derinleştirir. Endişe ve kuruntuya neden olur. Satürn’ün bulunduğu yerde aşılması gereken engeller, sarf edilmesi gereken çabalar, gayretler bulunur.

Satürn ile baş edebilmenin tek yolu; DİSİPLİN ve SABIR dır.

 • Her burç ta ortalama 2 yıl kalır. Zodyak ın çevresini 28 /29.46 yılda dolaşır.
 • OĞLAK ve KOVA yı yönetir. 10 / 11 ev.
 • YENGEÇ ve ASLAN da zarar görür,
 • TERAZİ de yücelir,
 • KOÇ ta düşüktür. (Atılgan koç la Satürn ün tedbirli yaklaşımı anlaşamaz)
 • FİZİKSEL BAĞLANTILAR= Deri, iskelet, dizleri, dişleri, kemik iliği, dalak, kulaklar, safra kesesi, kalsiyum dengesi, bağlayıcı dokular.

URANÜS= Ani değişim, devrim, bağımsızlık, sıra dışılık, özgünlük, eksantriklik, özgürlük, keşifler, orijinallik, bilim, elektrik, büyüme, astroloji, psikoloji, uçaklar, alışılagelmişin dışında ki alanlar. Uranüs; Yaratıcı geleceği, ani değişmeleri, devrimleri ve diktatörleri, yalnızlığı, yaratıcılığı, isyanları kapsar. Özgürlük dürtüsünü temsil eder, aşırılıkların ve ani değişiklerin gezegenidir. Yararlılığını bitirmiş, miadını doldurmuş eski davranış biçimlerini değiştirir. Yeni gelmeden önce eski imha edilmelidir. Eskiyi bırakmak zordur ama Uranüs bizim eskiyi bırakmamızı sağlar. Uranüs enerjisi elektrik enerjisidir. Bu sebepten dolayı; şimşek gibi gelen düşünceleri, birden bire içe doğan bilgileri, hiç beklenmedik gelişmeleri, sürprizleri, şokları, felçi simgeler. Genel olarak; bilimin, elektroniğin, orjinalliğin ve buluşların gezegenidir. Haritanızda bulunduğu alan; sıra dışı bir şeyler yapmak istediğiniz zamanda ve yerdedir.

Doğası;

 • Her burçta ortalama 7 yıl kalır. Zodyak’ın çevresini 84 yılda döner.
 • KOVA burcunu yönetir. 11. Ev
 • ASLAN da zarar görür.
 • FİZİKSEL BAĞLANTILARI= Sinir sistemi, tansiyon, vücut elektriği, ritim, bilekler.

NEPTÜN= Hayalperest, mistik, vizyon sahibi, kurban, etkilenebilirlik, empati, spiritüellik, hayal gücü, idealizm, rüyalar, aldatma/aldanma, fedakarlık (feda etme) bağımlılık, uyuşturucular, belirsizlik, karışıklık . Kendini adama, ,içsel rehber, kaçış, Neptün ün alanlarıdır. Sisi, petrolü, anezteziyi, manevi değerleri, güzel kokuları, şairliği, renkleri, dans etmeyi yönetir. Neptün en derin özlemleri, idealizimi ve kolektif bilinçdışını simgeler. Sezgi ve ilhamla bağdaştırılan Neptün; kozmik bir anten ya da yol gösterici bir melek gibidir. Mantığın tükendiği bir noktada rüyalar, vizyonlar ve semboller kanalıyla ne tarafa gidilmesi gerektiğini gösteren bir fonksiyondur. Sisin ve bulanıklığın sembolü olduğu gibi saf bir algıyı ve netleşmeyi de simgeler. Neptün haritanızın neresinde ise orada kendinizi ve çevrenizdekileri aldatacağınız ama aynı zamanda ideal olanı arayacağınız yerdir.

 • Neptün 1846 yılında bulunmuştur.
 • Her burçta ortalama 14 yıl kalır. Zodyak’ın çevresini 164 yılda dolaşır.
 • BALIK burcunu yönetir. 12.ev
 • BAŞAK ta zarar görür.
 • YENGEÇ te yücelir.
 • OĞLAK ta düşüktür.
 • FİZİKSEL BAĞLANTISI= Beyin epifizi, sinir telleri, ayaklar, duyumsal fonksiyonlar, bel kemiğine ait kolon.

PLÜTON= Dönüşüm , yeniden doğmak , yok etmek, yıkım, ölüm, güç ,derin analiz, dayanılmaz istek. Plüton; yeraltına ve gözle görünmeyene hükmeder. İçimizdeki bilinmeyen dünyaları, bastırdığımız duyguları, bilinçaltımızı kapsar. Plüton; kütleleri atıkları, yıkımları, atom gücünü ve suçluları ele alır. Yavaş yavaş büyümeyi, değiştirilmeyi, başlangıçları ve bitişleri, doğumu ve ölümü, kendini dış dünyadan ayırmayı, baskıyı, zorlamayı, yok olmayı, kaçırılmayı, belirsizliği, bakterileri ve virüsleri yönetir. Doğumu, bozulmayı (dejenere olmayı) ve yeniden doğuşu temsil eder. Plüton’un etkisi; yavaş, can sıkıcı ve kaçınılmazdır.

Her burçta ortalama 21 yıl kalır. Olağan dışı yörüngesi nedeniyle her burçta kalma süresi 11 / 30 yıl arasında değişir. Zodyak’ın çevresini 248 yılda dolaşır.

 • AKREP burcunu yönetir. 8. ev
 • BOĞA da zararlıdır.
 • FİZİKSEL BAĞLANTILARI= Cinsel organlar, yenilenme yeteneği, tükürük bezleri, anormal gelişmeler (siğil, tümör, doğum lekeleri, benler)
WhatsApp chat