fbpx
Astroizmir

Açılar

fgkinter

                                 Mesafe        Süreç

Kavuşum :                0                  Kaynaşma /sentez

Altmışlık  :                60 drc         Heyecan / uyarı

Kare         :                90 drc         Sürtüşme , meydan okuma

Üçgen      :                120 drc      Uyum, çoşturma

Karşıt       :                180 drc      Gerilim, kutuplaşma

Kavuşum :                0 drc           0 – 8 drc

Karşıt       :                180 drc      172 -188 drc

Üçgen      :                120 drc      112 – 128 drc

Kare         :                90 drc         82 – 98 drc

Altmışlık  :                60 drc        56 – 64 drc

Yarım kare :             45 drc        43 – 47 drc

Sesguiguadrate :     135 drc     133 – 137 drc

Yarım altmışlık:       30 drc        28 – 32 drc

Quincunx  :              150 drc      148 – 152 drc

Temel  açılar ( MAJÖR AÇILAR ) :

Kavuşum, karşıt, üçgen, kare, altmışlık.

Açıların belirlenmesi için doğum haritasında ki iki gezegenin birbirine kısa olan uzaklığı arasında ki dereceler sayılır. Bunu yapabilmemiz için Zodyak ta her bir burç evinin 30 derece olduğunu unutmamalıyız.

Gezegenler ve burçlar birbirlerine açılarla bağlanırlar.

Açılar oyuncuların aralarında ki diyaloglardır. Bakmak, görmek, karşısında olmak, dikkatle incelenmek, anlamındadır. Klasik astroloji de; bir açının ancak birbirini gören burçlar arasında olabileceği söylenir. Buna göre Yükselen burç iki yanında ki burcu görmez. Ancak bu iki burçtan sonraki burçları görür. Böylece bunlar arasın da 60 LIK AÇI olur. Bundan sonra gördüğü burçlarla KARE AÇI, Ondan sonra gördüğü burçlarla da ÜÇGEN açı olur. Son olarak tam karşıda ki burcu görür ve böylece KARŞIT AÇI olur. Burçların birbirini görmesiyle oluşan bu dört açının dışında birde KAVUŞUM Açıları vardır.

Bu 5 açı Ptolemik açıdır.

Astrolojide bir gezegenin bulunabileceği en kötü durumlardan birisi Yükseleni görmemesidir, yani; hiç hoşlanmama, iğrenme, sevmeme, yıldızı barışmamadır. Yükseleni görmeyen burçlar 4 tanedir. Bunlar yükselenin 2 yanında ki bir de karşısındakinin 2 yanında ki burçtur. Dolayısı ile yükselen burç; bu burçlarda olan gezegenlere açı yapmaz. Bu düşünceden hareketle

2, 6, 8, 12 evler yükseleni görmedikleri ve son evler oldukları için kötü-kapalı evler olarak kabul edilmiştir.

Birbirini görmeyen bu burçların ne elementler ne de nitelikler açısından hiçbir ortak noktaları yoktur. Birleşmezler, Türkçesi; birleşmeyen, ortak olmayan demektir.

Birbirini gören diğer 8 burç element ya da nitelik açısından ortak noktaları bulunan burçlardır.

  • Kare yapan burçların nitelikleri ortaktır.
  • Üçgen yapan burçların elementleri ortaktır.
  • Altmışlık yapan burçların elementleri uyumludur. ( örneğin; ateş elementi/hava elementiyle, toprak elementi / su elementiyle 60 lik açı yapar)
  • Karşıt açıda ise burçlar aynı niteliğe sahiptir, elementleri de birbirleriyle uyumludur.

KAVUŞUM :  Bütün açılar içerisinde en güçlü olandır. Çünkü fiziksel olarak iki gezegen yanyana  gelmiştir. Aralarında ki uzaklık 0 / 10 drc arasıdır. Kavuşum yapan gezegenlerin özelliklerine göre gerilimli veya uyumlu olabilir. Kavuşum söz konusu olduğunda bu açıyı yapan gezegenlerin enerjileri birbirine kaynaşmıştır. Beraber hareket ederler, öncü nitelikli bir enerji oluştururlar. Başlatma enerjisi yüksektir. Açılar arasında en güçlü konsantrasyon  ‘ kavuşum açısın da ‘ dır. En güçlü etkisi olan açıdır.

Bu açı  kişiye; aktivite, faaliyet ve hareket verir.

Kaynaşma güçlü olursa kişisel gelişimi destekleyici konsantre bir enerji ortaya çıkar, kendine yeterliliği temsil eder. Ama kaynaşma güçsüz olursa olur ise hızlı giden gezegen baskıya dayanamayarak farklı davranışlara girebilir. Ayrıca açının enerjisini etkileyen diğer bir etkende; birbiriyle uyum içerisinde olan gezegenlerin veya zıt karakterli gezegenlerin kavuşumudur.

Haritanın belli bir yerinde, aynı evde birden fazla  (3 gezegen üzeri) kavuşum yapan gezegen varsa böyle oluşumlara ‘ kümeleşme , Stelyum ‘ denir. Kavuşum yapan gezegenlerin birbirlerine olan yakınlıkları arttıkça açının gücüde artar.

KAVUŞUM ; MERKÜR doğasındadır. Kavuşum doğasında hem iyicili hem de kötücülü bir arada taşır. İyicil planetlerle kavuşum iyi sonuçlar doğururken , kötücül planetlerle kavuşum kötü sonuçlar doğurur. KAVUŞUMDA; HANGİ 2 GEZEGENİN Kavuşumda olduğu çok önemlidir. Kavuşumun hangi burçta olduğu da önemlidir. Birbirinin doğasına uygun gezegenler daha rahat iş birliği yapacak, birbiriyle zır doğada olanlar ; birbirlerini bastıracak ve engelleyecektir.  Dış yani yavaş hareket eden gezegenler (mars, JÜPİTER, Satürn) ; iç yani hızlı hareket eden gezegenlere (Venüs, Merkür, ay) nazaran daha baskındır. Örn : Jüpiter merkür’e baskındır. Satürn , mars kavuşumunda Satürn daha baskındır. Kavuşumda gezegenlerin hangi burçta oldukları da önemlidir. Gezegen asalete sahipse diğerine baskındır. Örn : Venüs ve Satürn boğa ‘da birleşsin , burada Venüs daha fazla asalete sahip olduğundan diğerine baskındır.

KARE AÇI: 90 drc   82 /98 Majör   MARS DOĞASINDADIR.

Burada; çatışma, keskinlik, şiddet ve aşırılık söz konusudur. Birbiriyle çelişen elemenler bir araya geldiğinden çatışma ve tansiyon söz konusudur.

Aralarında 90 derecelik açı olan gezegenlerin yaptığı açıdır.

Kare açı rahat bir açı oluşumu değildir. Ama yarattığı stres insanı fiziksel olarak harekete geçirir. Kare açının çözümü; kararlı bir şekilde harekete geçmektir. Bizi müthiş bir strese sokar, hiçbir şey yapamaz halde kendimizi karenin içine kilitleriz. Yığılıp kalırız.

İşte bizi biz yapan ve büyümemizi sağlayan deneyimler, bu enerjiyi dışarı çıkartmaya çalışırken yaşayacaklarımızdır.

*İki enerji tamamen farklı, çatışan istekleri elde edebilmek için harekete geçmişlerdir. İkisi de birbirine acımasızca baskı uygular. Bu baskıyı alt etmek için, stres altında olan gezegenler olumlu potansiyellerini  ortaya çıkarmak, büyüyüp gelişmek zorundadırlar.

Karşılaşabileceğimiz asıl ürkütücü durum iki gezegenden birinin diğerini yendiği zamandır. Diğeri yok olabilir, pasifleşir felce uğrarız. Yerini belirsizlik hissi ve şüphe kaplar.

Yaşamımızın o bölümü;  yanlış başlangıçlarla, yıkımlarla ve sürekli tekrarlayan yenilgilerle dolar. Sanki hep aynı hatayı yapıp, kısır bir döngüye dönüşmüştür. ( Plüton la açılar ) Bu durum oldukça tehlikeli sonuçlara yol açabilir.

*Bu enerjinin kanalize olacağı bir üretkenlik yaratmalıyız aksi halde enerji fazlası kendimizi ve çevremizi yok edici olabilir.

Yapıcı olarak kullandığımızda ; ulaşılması imkansız hedeflerimizi  bile gerçekleştirebilecek kararlılığımız ve enerjimiz olur. Bu enerji ile yeniyi inşa edebilmek için eskiyi yıkabiliriz. Sonuç olarak kare açı bize hiçbir zaman barış ve huzur getirmez. Ama büyüme ve olgunlaşma ve başarı elde edebiliriz.

Zor bir açı olmakla beraber yapıcı tarafları da vardır. Açının oluştuğu burç ve evlerin içerdiği tüm konular da ; mücadelelere ve yıkımlara neden olur. Bu açı kişi üstünde ki etkisi ile psikolojik yönden zorlanmaları ve aşılması gereken sorunları anlatır. Bunun yanında yaşamda geçilmesi gereken engelleri de gösterir. Açı uyumsuz gezegenler arasında oluşursa çatışmalar yıkıcı olur.

KARŞIT AÇI :  180 derece    (172 – 188) : Majör SATÜRN DOĞASINDADIR.

Çünkü karşıt açıda: engelleme, hoşlanmama, kendinden uzak tutma, kutuplaşma, yadsıma ve geciktirme vardır. Gezegenler birbirlerinin tam karşısından bakmakta ve birbirlerini açık ve direkt olarak görmektedirler. Bu yüzden oldukça güçlü ve zorlayıcı bir açıdır.

Aralarında 180 derece açı yapan gezegenlerin oluşturduğu açıdır. İkiye bölünmüşlük, 2 zıt kutup, iki taraf, ilişkiler , ben ve biz konuları akla gelir.

Bu açı; içgüdüsel değil ,belli bir düzeyde farkındalık yaratır. Ancak iki zıt kutupta olan enerjileri dengelemek stres yaratır. Bu açının en belirgin özelliği enerjilerden birinin içselleştirilip diğerinin ise karşı tarafa yansıtılmasıdır. Kendi kişiliğimizde iki uç noktayı birleştirmenin yolunu bulamadığımız zaman bu bütünlüğü sağlayabilmek için; enerjinin kullanılmayan tarafını karşıdan alarak bütünlüğü sağlamaya çalışırız.  Dışarıya yansıtılan gezegen kişiden kişiye değişiklik göstermekle birlikte, genellikle ağır giden gezegen olduğu söylenebilir. ( genellikle gezegenin olumsuz yanıyla)

İçselleştirilmeyen gezegenin  enerjisi bilinç düzeyine çıkarılmadıkça karşımıza olumsuz kullanımıyla çıkmaya devam eder. Ve bizde bu enerjinin kurbanı oluruz. Karasızlık ve hareketsizliğe sebep olur.

Böylece problem ; biz farkındalığımızı arttırıncaya kadar kronik bir dengesizlik olarak devam eder.

Karşıt açılar bizi ilişkiler arenasına çeker , bu açının temel amacı; farkındalığımızı arttırmaktır.    *Eğer doğum haritasın da karşıt açılar vurgulanıyorsa ; kişi kendisini sürekli iki taraflı yöne çekiliyormuş gibi hisseder. Kararsızlık ve konsantrasyon eksikliği çeker. Etkilenmeye müsait olur. Ancak objektiflik başarılırsa , açının dinamizmi olumlu yönde kullanılıp ilişkilerde fayda sağlayabilir.      *Haritasında karşıt açısı olmayanlar sosyallikten uzak olabilirler. İlişkilerinde problemle karşılaştıklarında mücadele edemeyebilirler. Ayrıca zor durumda karşı tarafla yüzleşmekten çekinebilirler. Alma/verme kabiliyetleri gelişmemiş olabilirler.

ALTMIŞLIK AÇI  60 derece (56 – 64 ):      VENÜS DOĞASINDADIR.  İki varlığın sevgi dolu birlikteliğini anlatır. Aynı mizaçtaki gezegenleri bir araya getirir. Soğukla soğuk, sıcakla sıcak bir araya geldiğinden rahat bir akış vardır. Ama üçgen deki gibi kolay değildir. Belli bir düzeyde çaba sarf etmeyi gerektiren ,harmoni ve uyum getiren açılardır. Altmışlık açının diğer bir adı da ; Sekstil açıdır. Kişiye uyumlu bir karakter verir. 60 lık açı kişiye ; nezaket, çekicilik, tatlılık, kendini ifade etme, üretim ve fırsat verir. Aynı zamanda bu açı ; bir şeyleri meydana getirebilme hareketi sağlar, kişilerin hayatlarında kendi güzelliklerini tamamlamasını sağlar. Avantaj sağlayabileceğimiz konuların göstergesidir. Hobi açısıdır.

ÜÇGEN AÇI : 120 Drc ( 112- 128 ) : JÜPİTER DOĞASINDADIR.  Yardımlaşma, kurtarma ve özgürleştirme söz konusudur. Üçgen açı ideal bir arkadaşlık açıdır.

Güçlü çok yapıcı, denge ve istikrar açısıdır. Üçgen yapan gezegenler; aynı elementi paylaşırlar. Birbirlerini yoluna çıkmazlar, birbirlerini desteklerler. Kendimizi kolaylıkla zorlanmadan ifade edebileceğimiz özelliklerimizi gösterir. Yaratıcı alanlarımızdır. Doğal yeteneklerimizi üçgen açıları inceleyerek tespit edebiliriz. Ancak zorlayıcı olmadıklarından körelebilirler, kullanmak gerekir.

Bu açının özelliği; akışkanlık, yaratıcılık, uyumluluk, ilham kabiliyeti, akılcılık, kolaylık, idealistlik ve tembelliktir.

En olumsuz tarafı; kişiye mücadele gücü vermemesidir.

WhatsApp chat